Over Dansstorm Oost

Het is ons verlangen om zo veel mogelijk kinderen in aanraking te brengen met hedendaagse dans, en zo hun ontwikkeling te verrijken. Naast de kunstbeleving zelf, geloven wij dat dans een prachtig middel is om aandacht te besteden aan maatschappelijke en persoonsvormende thema’s. Via de beleving worden kinderen aangesproken op hun gevoel en verbeelding. Wij denken dat als je leert met zowel je hoofd als je hart, de leerervaring een diepere impact heeft.

Wij maken abstract bewegingsmateriaal en hedendaagse dans toegankelijk door fantasierijke thema’s, spannende verhalen en mooie ideeën te verweven in onze voorstellingen. Wij vinden het belangrijk dat kinderen en jongeren de mogelijkheid krijgen om naar dans te kijken, zelf te dansen en over dans te praten. Op deze manier kunnen zij hun creativiteit ontwikkelen, leren ze wat hun lichaam kan, kunnen zij hun emoties en gevoelens op een andere manier uiten en leren ze hun ervaring met dans onder woorden te brengen.
Naast de waardevolle beleving van de voorstelling, dragen aanvullend lesmateriaal en workshops bij aan een diepe verwerking en verankering van de thema’s en doelstellingen.

Door interdisciplinair te werken willen wij zoveel mogelijk verschillende kinderen aanspreken. Kinderen krijgen door de combinatie van verschillende kunstvormen meerdere ingangen aangereikt, waardoor ieder kind op zijn eigen manier meegenomen wordt in een verhaal, belevenis en ervaring.
Samenwerken met verschillende kunstvormen inspireert ons en daagt ons uit om dans opveelvuldige manieren te benaderen en vorm te geven.

Wie wij zijn

Wij – Julia Dieckmann, Judith Naber en Marlies Weeting – hebben in 2006 Dansstorm Oost opgericht. In ons laatste jaar van de dansacademie ontstond het idee om met elkaar te dansen en dans te maken. Het was onze droom om zoveel mogelijk mensen in aanraking te brengen met dans. Vanuit hier is Dansstorm Oost uitgegroeid tot een educatief dansgezelschap dat door het hele land voorstellingen geeft.

Wij hebben een gedreven groep dansers, beeldend kunstenaars, technici, muzikanten en ontwerpers om ons heen verzameld om samen met ons de projecten van Dansstorm Oost vorm te geven.Bestuursleden: 
Voorzitter: Janeke Wienk
Secretaris: Margreet Luitwieler
Penningmeester: Martijn Duk
Wim Schennink