Over Dansstorm Oost

Het is ons verlangen om zo veel mogelijk kinderen in aanraking te brengen met hedendaagse dans, en zo hun ontwikkeling te verrijken. Naast de kunstbeleving zelf, geloven wij dat dans een prachtig middel is om aandacht te besteden aan maatschappelijke en persoonsvormende thema’s. Via de beleving worden kinderen aangesproken op hun gevoel en verbeelding. Wij denken dat als je leert met zowel je hoofd als je hart, de leerervaring een diepere impact heeft.

Wij maken abstract bewegingsmateriaal en hedendaagse dans toegankelijk door fantasierijke thema’s, spannende verhalen en mooie ideeën te verweven in onze voorstellingen. Wij vinden het belangrijk dat kinderen en jongeren de mogelijkheid krijgen om naar dans te kijken, zelf te dansen en over dans te praten. Op deze manier kunnen zij hun creativiteit ontwikkelen, leren ze wat hun lichaam kan, kunnen zij hun emoties en gevoelens op een andere manier uiten en leren ze hun ervaring met dans onder woorden te brengen.
Naast de waardevolle beleving van de voorstelling, dragen aanvullend lesmateriaal en workshops bij aan een diepe verwerking en verankering van de thema’s en doelstellingen.

Door interdisciplinair te werken willen wij zoveel mogelijk verschillende kinderen aanspreken. Kinderen krijgen door de combinatie van verschillende kunstvormen meerdere ingangen aangereikt, waardoor ieder kind op zijn eigen manier meegenomen wordt in een verhaal, belevenis en ervaring.
Samenwerken met verschillende kunstvormen inspireert ons en daagt ons uit om dans op veelvuldige manieren te benaderen en vorm te geven.
Na een fijne samenwerking met Impresariaat Uit de Kunst van 12 jaar, hebben wij besloten per schooljaar 20/21 onze werkzaamheden zonder impresariaat voor te zetten.

Wie wij zijn

Wij – Julia Dieckmann, Judith Naber en Marlies Weeting – hebben in 2006 Dansstorm Oost opgericht. In ons laatste jaar van de dansacademie ontstond het idee om met elkaar te dansen en dans te maken. Het was onze droom om zoveel mogelijk mensen in aanraking te brengen met dans. Vanuit hier is Dansstorm Oost uitgegroeid tot een educatief dansgezelschap dat door het hele land voorstellingen geeft.

Wij hebben een gedreven groep dansers, beeldend kunstenaars, technici, muzikanten en ontwerpers om ons heen verzameld om samen met ons de projecten van Dansstorm Oost vorm te geven.Julia Dieckmann

Julia Dieckmann

Ik word enthousiast van alles wat met dans te maken heeft, zelf dansen, naar dans kijken, over dans denken en praten. Dat wil ik graag delen met anderen en hoop dat anderen er ook enthousiast van worden.

Naast mijn werk bij Dansstorm Oost begeleid ik studenten van de opleiding BA Docent Dans van ArtEZ- Hogeschool voor de Kunsten Arnhem in hun afstudeerjaar. Ik vind het inspirerend om met hen de vele mogelijkheden en kanten van ons prachtige vak te onderzoeken. Ook verken ik samen met studenten de geschiedenis van dans en beschouwen wij dans in allerlei facetten.

Geanimeerd door heden en verleden zie ik dans (kunst) als prachtig middel om anderen te raken, te ontroeren en te inspireren, en op deze manier bij te dragen aan een fijne samenleving.

Judith Naber

Judith Naber

Het is mijn passie om kinderen en volwassenen even alles te laten vergeten, en op te laten gaan in de dans, in het moment. Zo’n verrijkende ervaring kan in een dansvoorstelling of in een dansles zijn. Naast deze beleving, vind ik het ook heel waardevol om kinderen via dans in aanraking te brengen met persoonsvormende en maatschappelijke thema’s.

Momenteel werk ik als danser/maker, en als docent met een eigen lespraktijk. Deze combinatie van dansen en lesgeven ervaar ik als heel inspirerend. Ik krijg energie van het doorgeven van dans, en wordt geïnspireerd door de openheid en gedrevenheid van de leerlingen.

Naast Dansstorm Oost, treed ik op met 'El Sol y la Luna'. Samen met Spaanse zangeres Monica Coronado maak ik werk waarin we onderzoeken hoe flamenco dans en moderne dans kunnen versmelten. Ook ben ik bezig om een creatief platform voor dans op te zetten onder de naam ‘Dansplaats Zwolle’.

Marlies Weeting

Marlies Weeting

Voor mij heeft dans zoveel kanten; je kan het voelen en beleven, het kan je raken, het kan je door elkaar schudden, laten nadenken etc. Ik vind het mooi om al deze kanten van dans met anderen te delen.

Naast mijn werkzaamheden voor Dansstorm Oost, ben ik nauw betrokken bij de opleiding Danser | Creative contemporary van het ROC Rijn IJssel, als docent en coördinator. Ik vind het heel inspirerend om met jonge professionele dansers in de dop te werken en hen te coachen in hun (dans)ontwikkeling.

Bij het Límon-instituut in New York heb ik me verder verdiept in moderne dans. De fantastische moderne dansstijl van Límon biedt een rijke inspiratie voor mijn lessen en ook voor mij als danser/maker.

Bestuursleden: 
Voorzitter: Janeke Wienk
Penningmeester: Martijn Duk
Wim Schennink

RSIN: 815845236

Beleidsplan
Beleidsplan Dansstorm Oost.pdf (220.32KB)
Beleidsplan
Beleidsplan Dansstorm Oost.pdf (220.32KB)
Jaarverslag 2023
jaarverslag 2023 Dansstorm Oost.pdf (254.36KB)
Jaarverslag 2023
jaarverslag 2023 Dansstorm Oost.pdf (254.36KB)
Jaarrekening 2022
Jaarrekening 2022 Dansstorm Oost.pdf (688.12KB)
Jaarrekening 2022
Jaarrekening 2022 Dansstorm Oost.pdf (688.12KB)