Stichting “Dansstorm Oost” 

 

Dansstorm Oost is een Arnhems danstheatergezelschap dat in 2006 is opgericht door Julia Dieckmann, Judith Naber en Marlies Weeting. Zij hebben elkaar ontmoet op de ArtEZ dansacademie in Arnhem.  

Dansstorm Oost vindt het belangrijk om hedendaagse dans te verspreiden onder een breed publiek en zo jong en oud met danskunst in aanraking te laten komen.  
 

Dansstorm Oost initieert, creëert en speelt voorstellingen voor scholen, theaters en festivals, en verzorgt workshops en projecten.

 

Interdisciplinair werken

Alle drie de makers/dansers van Dansstorm Oost zijn gefascineerd door interdisciplinaire kunst. Voor elk nieuw project onderzoeken zij de grenzen van dans en de integratie met andere kunstdisciplines. Hiervoor werkt Dansstorm Oost samen met theatermakers, beeldend kunstenaars, muzikanten en componisten. Door interdisciplinair te werken worden de makers/dansers van Dansstorm Oost uitgedaagd, geprikkeld en geïnspireerd om hedendaagse dans op verschillende manieren te bekijken en vorm te geven. Het publiek krijgt door het interdisciplinaire karakter meerdere handvaten aangereikt, waardoor ieder op zijn eigen manier meegenomen kan worden in een verhaal, belevenis of ervaring.

 

Inspiratie

Thematisch laten zij zich inspireren door zowel maatschappelijke als artistieke vraagstukken. De makers willen iets in hun publiek losmaken, hen verwonderen, inspireren, ontroeren en een ervaring meegeven, waardoor zij op een andere manier naar de wereld en naar zichzelf kunnen kijken.

 

Dansstorm Oost voor het jonge publiek

Dansstorm Oost neemt kinderen en jongeren als toeschouwers van en deelnemers aan kunst serieus. De voorstellingen spreekt deze doelgroep op hun eigen belevingswereld aan zonder kinderachtig te zijn. Door middel van fantasierijke thema’s, spannende verhalen en mooie ideeën maakt Dansstorm Oost abstract bewegingsmateriaal en hedendaagse dans toegankelijk. Dansstorm Oost vindt het belangrijk dat kinderen en jongeren de mogelijkheid krijgen om naar dans te kijken, zelf te dansen en op dans te reflecteren. Op deze manier kunnen zij hun creativiteit ontwikkelen, leren ze wat hun lichaam kan, kunnen zij hun emoties en gevoelens op een andere manier uiten en leren ze hun ervaring met dans onder woorden te brengen. Dit alles zonder het plezier van dans uit het oog te verliezen!

 

Makers/dansers:

Julia Dieckmann:

Ik word enthousiast van alles wat met dans te maken heeft, zelf dansen, naar dans kijken, over dans denken en praten. Dat wil ik graag delen met anderen en hoop dat anderen er ook enthousiast van worden. Biografie

 

 

  Judith Naber:

  Het is mijn drijfveer om mensen te enthousiasmeren voor en te beroeren met dans, zowel door zelf voor hen te dansen, als les te geven aan kinderen en volwassenen. Biografie

 

 

 

Marlies Weeting:

Voor mij heeft dans zoveel kanten; je kan het voelen en beleven, het kan je raken, het kan je
door elkaar schudden en laten nadenken etc. Ik vind het mooi om al deze kanten van dans met
anderen te delen. Biografie

 

 

Bestuursleden: 
Voorzitter: Janeke Wienk
Secretaris: Margreet Luitwieler
Penningmeester: Martijn Duk
Wim Schennink